Legalizacija građevina


Ukoliko niste upotpunili zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju, nudimo uslugu za kompletiranje tehničke dokumentacije u kratkom roku po povoljnoj cijeni.

 

NUDIMO KOMPLETNU IZRADU SNIMKA IZVEDENOG STANJA

Vršimo izmjeru objekta te izrađujemo potrebnu tehničku dokumentaciju temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama:

  • snimak izvedenog stanja,
  • iskaz površina i obračunske veličine zgrade,
  • obračun za vodni doprinos,
  • obračun naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru,
  • dokaz o ispunjenju bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti

 Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnositelj zahtjeva prilaže:

  1. Tri primjerka geodetskog snimka izvedenog stanja ili tri kopije katastarskog plana (ako je zgrada evidentirana na katastarskom operatu
  2. Tri primjerka snimka izvedenog stanja koji je izradio ovlašteni arhitekt
  3. Dokaze o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti koje je izradio ovlašteni inženjer građevinarstva (za nezakonito izgrađenu zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu
  4. Obračun za vodni doprinos

Pravilnik o metodama procjene nekretnina

Vlada RH usvojila Prijedlog Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina na sjednici održanoj 11. lipnja 2014. godine.

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

8.7.2014.godine na snagu je stupio novi Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 79/14.

Kako do Državnih poticaja za energetsku obnovu obiteljske kuće

OMOGUĆENA PRIJAVA SVIM GRAĐANIMA Građani se od 2015. godine za sufinanciranje prijavljuju direktno u Fond