Energetski certifikati


VRŠIMO ENERGETSKI PREGLED I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE za zgrade sa jednostavnim tehničkim sustavom (modul 1) i složenim tehničkim sustavom i ostalim građevinama (modul 2).

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s tim da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.

Energetski certifikat je dokument koji govori kolika je ukupna godišnja potrošnja energije za grijanje Vaše kuće.

Energetski certifikat zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela izdaje se za:

  1. Vlasnik zgrade odnosno njezinog posebnog dijela dužan je prije prodaje, iznajmljivanja, davanja u zakup ili davanja na leasing zgrade ili njezinoga posebnog dijela pribaviti energetski certifikat. (navedena obaveza postoji od 1.1.2016.)
  2. Ovlašteni posrednik u prometu nekretnina obvezan je u oglasu o prodaji, iznajmljivanju, davanju na leasing ili u zakup zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezinog posebnog dijela, koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade,
  3. Investitor, odnosno vlasnik zgrade za koju se izdaje energetski certifikat dužan jeprije izdavanja uporabne dozvole pribaviti energetski certifikat.
  4. Vlasnik zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 500 m2 mora izložiti energetski certifikat na vidljivom mjestu u zgradi koje je lako dostupno svim posjetiteljima zgrade, a vlasnik zgrade javne namjenečija ukupna korisna površina prelazi 250 m2 mora izložiti energetski certifikat na vidljivom mjestu u zgradi koje je lako dostupno svim posjetiteljima zgrade nakon 9. srpnja 2015. godine.

Energetski certifikat važi 10 godina od dana njegova izdavanja.

Izdavanje energetskog certifikata nije potrebno za:

  • za zgradu koja ima rok uporabe dvije godine i manje,
  • za zgradu namijenjenu održavanju vjerskih obreda,
  • industrijske zgrade, radionice i nestambene poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama.

Pravilnik o metodama procjene nekretnina

Vlada RH usvojila Prijedlog Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina na sjednici održanoj 11. lipnja 2014. godine.

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

8.7.2014.godine na snagu je stupio novi Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 79/14.

Kako do Državnih poticaja za energetsku obnovu obiteljske kuće

OMOGUĆENA PRIJAVA SVIM GRAĐANIMA Građani se od 2015. godine za sufinanciranje prijavljuju direktno u Fond