Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima


8.7.2014.godine na snagu je stupio novi Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 79/14.

Najznačajnija promjena odnosi se vjerojatno na mogućnost gradnje pomoćnih zgrada jedne etaže do 50m2, no uz uvjet da je na istoj čestici sa osnovnom zgradom i da služi za potrebe te osnovne zgrade.  Također po prvi puta uvodi se i mogućnost izvođenja krovnih kućica bez građevinske dozvole.
Ipak za jedno i drugo obaveza je izraditi glavni projekt, te izvesti gradnju u skladu sa pravilima struke i samo ako prostorni plan isto dozvoljava (izgrađenost čestice i Ki, udaljenost od međa itd.)

Od ostalih novosti vrtna sjenica nema propisanu maksimalnu propisanu površinu, dok nadstrešnica ostaje kao i prije maks. 15m2, bazeni 100m2.
Nova su pravila za ograde, zidove i potporne zidove. Tako za ograde do 2,2m visine, ogradne zidove do 1,6m, i potporne zidove do 1, ne treba ni dozvola ni projekt.
Ipak ukoliko ograda, ogradni zid ili potporni zid prelaze navedene visine potrebno je tada napraviti samo glavni projekt te je i dalje je uvjet poštivanje parametara prostornog plana.

Više u Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 79/14.

Pravilnik o metodama procjene nekretnina

Vlada RH usvojila Prijedlog Uredbe o procjeni vrijednosti nekretnina na sjednici održanoj 11. lipnja 2014. godine.

Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

8.7.2014.godine na snagu je stupio novi Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 79/14.

Kako do Državnih poticaja za energetsku obnovu obiteljske kuće

OMOGUĆENA PRIJAVA SVIM GRAĐANIMA Građani se od 2015. godine za sufinanciranje prijavljuju direktno u Fond